İnsan Kaynakları Hizmetleri

Görev tanımlarına uygun personelin temin edilmesi, personelin gerek birbirleriyle gerekse işletme ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve çalışanlar ile kuruluşların amaçlarına ulaşmalarının sağlanması için yapılan faaliyetler.

Misyon

Faaliyette bulunduğu sektörde istihdam rakamlarını artırmak, ülkemize katma değer oluşturacak alanlarda yer almak.

Vizyon

Yer alınan tüm sektörlerde insan, hizmet ve ürün kalitesine yatırım yapmak, mümkün olduğunca yerli firmalarla iş ortaklığı yapmak.

Değerlerimiz

En önemli sermayemiz; tecrübemiz ve çalışanlarımızdır. İş ahlakı ve etik ilkeler, vazgeçilmezlerimizdir. Ülke çıkarlarımız bizim için her şeyden önce gelir.

Eğitim ve Performans Yönetimi

Çalışanların kendilerine verilen görevleri gerçekleştirmek için, ihtiyaç duydukları yönlendirme ve eğitimin tespit edilerek uygulanması. Çalışan ve kurumun, daha önce belirlenen gerekli performansa ulaşıp ulaşmadığının tespit edilmesine yönelik olarak, belirli aralıklarla yapılan araştırmalar.

Kariyer Yönetimi

Çalışanların kendi yeteneklerini analiz etmelerini sağlayarak bulundukları yeri algılamalarının sağlanması ve gelecekleri ile ilgili kararları alabilmelerine yönelik olarak; bireyin, işverenin ve insan kaynakları yönetiminin aldığı kararlar.