Araştırma ve geliştirme; hem bir şirket, hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca bir unsurudur. AR-GE yapan kuruluşlar, üretkenliklerini ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmak amacını güderler.

Firmamız bu bağlamda, gelişen teknolojiyi takip etmekte ve hizmet verdiği alanlarda şartları kolaylaştıracak, tasarruf, hız ve kaliteyi artıracak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sayaç-endeks okuma süreçlerinde, dış ortamlarda çalışacak cihazların stabil hale getirilmesi konusunda uzman yazılım kadromuz ile öncü olacak çalışmalarımız devam etmektedir.

Kurumumuz, AR-GE çalışmaları ile Türkiye genelinde ilk online sayaç okuma sürecini başlatmıştır. Endeks okuma alanında geliştirmiş olduğumuz program ile yurt genelinde online okuma işlemini yaygın hale getirmiştir.

Donanım olarak yıllardır dar bir alan içinde kalan sektörde, kaliteli, hızlı ve hafif cihazlar ile çalışma prensibini başlatmış ve bu alanda tartışılmaz öncü bir firma olduğumuz görülmüştür.

Ayrıca dünya genelinde cihaz desteği sağlayan firmalar ile toplantılar yapılarak, tedarikçi firmaların bu alanda eksiklikleri olduğu iletilmiştir. Bu açığın endüstriyel cihazlarla kapatılması yönünde marka değeri olan firmalar ile çalışmalarımız devam etmekle birlikte son aşamalara gelinmiştir.

Türkiye genelinde hizmet vermiş olduğumuz alanlarda; sektörde bulunan açıkların kapatılması yönünde ve dünya standartlarına uygun olarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak donanım ve yazılım alanındaki çalışmalarımız, takdirle karşılanmaktadır.

Bir şeyi uzun zaman durmadan ararsanız, bir gün muhakkak aramadan bulursunuz.